Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Przewodniczący Rady Gminy w Sławoborzu informuje, że w dniu 15 listopada 2012 roku o godz. 12 -tej. odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Sławoborze.

126 KBPobierzPodgląd pliku

Projekty Uchwał

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

516 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia projektu systemowego w zakresie tworzenia i rozwijania standardów usług pomocy i integracji społecznej.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny"

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV 121 12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze oraz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/105/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 7 kwietnia 2012r. w sprawie niedopłatnego przejęcia do Zasobu Gminy Słąwoborze nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Wysokość podatków w 2012r. na terenie Powiatu Świdwińskiego.

564 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

14.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

549 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze.

3.0 MBPobierzPodgląd pliku