Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVI/134/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/121/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze oraz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

50 KBPobierz