Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 grudnia 2012r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słąwoborze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Program współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na 2013r.

417 KBPobierzPodgląd pliku