Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Nowości w rolnictwie

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

206 KBPobierz

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

279 KBPobierz

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

148 KBPobierz

Załącznik w przypadku posiadania większej liczby działek (Z-R)

85 KBPobierz