Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Nowości w rolnictwie

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

462 KBPobierz

Zestawienie faktur stanowiących załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

166 KBPobierz

Poswiadczenie dzierżawy dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

32 KBPobierz

UWAGA ROLNICY!

II TURA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W W SIERNIU 2015 R.

 

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 01 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Sławoborzu, ul. Kolejowa 8 (sekretariat lub pokój nr 9).

Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2015 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy w Sławoborzu, ul. Kolejowa 8 lub na stronach internetowych urzędu: http://www.slawoborze.pl w zakładce „wzory formularzy”, lub http://bip.slawoborze.pl w zakładce „Nowości w rolnictwie”.

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2015 r. dostępnych jest na stronie internetowej Ministertwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego