Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ Przetarg Nieograniczony na Budowę targowiska gminnego "Mój Rynek" w Sławoborzu.

527 KBPobierz

Ogłoszenie o Zamówieniu

188 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi

115 KBPobierz

Przedmiar

143 KBPobierz

Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót

508 KBPobierz

Projekt Budowlany

292 KBPobierz

Projekt Budowlany Targowisko Miejskie

409 KBPobierz

Projekt Zagospodarowania Terenu

310 KBPobierz

Oświetlenie zewnętrzne

654 KBPobierz

Karta katalogowa DUST

3.1 MBPobierz

Karta katalogowa ELGO ZFD-236

141 KBPobierz

Karta katalogowa MARC DL

320 KBPobierz

Karta katalogowa ZBE SP5000

2.0 MBPobierz

RYS 1E Wiata oświetlenie

71 KBPobierz

RYS 2E Wiata gniazda

73 KBPobierz

RYS 3E Toaleta gniazda

69 KBPobierz

RYS 4E Toaleta oświetlenie

70 KBPobierz

RYS 5E Ideowy ZKP

87 KBPobierz

RYS 6E Ideowy toaleta

100 KBPobierz

RYS 7E Ideowy wiata

107 KBPobierz

Rys. nr 1

107 KBPobierz

Rys 3a

59 KBPobierz

Rys. nr 2

97 KBPobierz

Rys. nr 3

91 KBPobierz

Rys. nr 4

66 KBPobierz

Rys. nr 5

90 KBPobierz

Rys. nr 6

151 KBPobierz

Rys. nr 7

141 KBPobierz

Rys. nr 8

89 KBPobierz

Rys. nr 9

90 KBPobierz