Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ Przetarg Nieograniczony na Budowę placów zabaw w miejscowościach: Sławoborze, Mysłowice, Lepino.

485 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

247 KBPobierz

Pytania i Odpowiedzi

101 KBPobierz

Pytania i Odpowiedzi (2)

106 KBPobierz

Pytania i Odpowiedzi (3)

38 KBPobierz

Sławoborze

Przedmiar

74 KBPobierz

Projekt Zagospodarowania Działki

148 KBPobierz

Projekt Zagospodarowania Terenu

487 KBPobierz

Mysłowice

Przedmiar

82 KBPobierz

Projekt Zagospodarowania Działki

100 KBPobierz

Projekt Zagospodarowania Terenu

420 KBPobierz

Lepino

Przedmiar

75 KBPobierz

Przedmiar (czytelny)

75 KBPobierz

Projekt Zagospodarowania Działki

111 KBPobierz

Projekt Zagospodarowania Terenu

450 KBPobierz