Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ Przetarg Nieograniczony na Zarządzanie projektem usług edukacyjnych i szkoleniowych pn.: UDANY START TO SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

473 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

206 KBPobierz

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia

41 KBPobierz

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia (2)

31 KBPobierz

Wniosek o dofinansowanie projektu

250 KBPobierz

Pytania i Odpowiedzi

147 KBPobierz

ZMIANA SIWZ Przetarg Nieograniczony na Zarządzanie projektem usług edukacyjnych i szkoleniowych pn.: UDANY START TO SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

476 KBPobierz

Otwarcie Ofert

39 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Zarządzanie projektem usług edukacyjnych i szkoleniowych pn.: UDANY START TO SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

52 KBPobierz