Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ Przetarg Nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE.

536 KBPobierz

Zawiadomienie o Wyborze Oferty.

76 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

66 KBPobierz

Pytania i Odpowiedzi

65 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ PUNKTÓW GROMADZENIA ODPADÓW

815 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 9 - UCHWAŁA NR XXXIII/184/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

86 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 10 - UCHWAŁA NR XXXIII/183/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze.

94 KBPobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/183/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06 czerwca 2013r.

242 KBPobierz