Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ Przetarg Nieograniczony na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy pomniku w centrum miejscowości Sławoborze.

240 KBPobierz

Ogłoszenie o Zamówieniu - roboty budowlane

159 KBPobierz

Dokumentacja Budowlana - Relokacja pomnika z pasa drogowego

85 KBPobierz

Decyzja o Warunkach Zabudowy

172 KBPobierz

Uprawnienia Budowlane

360 KBPobierz

Opis Techniczny do Projektu Architektoniczno - Budowlanego

252 KBPobierz

Projekt Zagospodarowania Terenu

686 KBPobierz

Inwentaryzacja pomnika

736 KBPobierz

Protokół z Otwarcia Ofert

43 KBPobierz