Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ Przetarg Nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzecko.

2.4 MBPobierz

Formularz ofert

322 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

166 KBPobierz

Zgłoszenie robót budowlanych

32 KBPobierz

Przedmiar

89 KBPobierz

Rys. 1

16.9 KBPobierz

Rys. 2

13.8 KBPobierz

Rys. 3

12.8 KBPobierz

Protokół z Otwarcia Ofert

39 KBPobierz