Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXVIII/222/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli i dla niepublicznych innych forma wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sławoborze.

185 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 Informacja o liczbie dzieci objętych dotacją oświatową

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Sławoborze

69 KBPobierzPodgląd pliku