Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXX/241/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Sławoborzu na 2014 rok.

27 KBPobierz

Załącznik Nr 1 Plan Pracy Komisji rewizyjnej na 2014 rok.

36 KBPobierz

Załącznik Nr 2 Pan Pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Usług i Rzemiosła.

46 KBPobierz

Załącznik Nr 3 Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu i Porządku Publicznego na rok 2014.

74 KBPobierz

Załącznik Nr 4 Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Konsumenta, Transportu i Dróg Gminnych na 2014 rok.

60 KBPobierz