Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXXI/242/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2014.

133 KBPobierz

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Sławoborze na 2014r. Ogółem.

162 KBPobierz

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Sławoborze na 2014r. Ogółem.

206 KBPobierz

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody Budżetu w 2014r.

91 KBPobierz

Załącznik Nr 4 Plan dochodów budżetu na zadania zlecone Gminie przez administrację rządową w 2014r.

123 KBPobierz

Załącznik Nr 4a Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Sławoborze przez administrację rządową na 2014r.

81 KBPobierz

Załącznik Nr 5 Plan finansowy funduszy sołeckich na 2014r. Ogółem.

95 KBPobierz

Załącznik Nr 6 Plan dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014r.

85 KBPobierz

Załącznik Nr 6a Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2014r.

90 KBPobierz

Załącznik Nr 7 Dotacje celowe dla jednostek spoza SFP na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji.

86 KBPobierz

Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty spoza SFP.

60 KBPobierz

Załącznik Nr 9 Wydatki majątkowe budżetu 2014.

74 KBPobierz

Załącznik Nr 10 Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

73 KBPobierz