Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXV.138.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sławoborze

156 KBPobierz

Uchwała Nr XXXXI/243/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2014 - 2022.

48 KBPobierz

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sławoborze na lata 204 - 2022.

321 KBPobierz

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

42 KBPobierz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławoborze na lata 2014 - 2022.

193 KBPobierz