Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XLII/252/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLII/252/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

44 KBPobierz