Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 47/207 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stanowisk pracy , z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.

42 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 46/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

198 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 45/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

374 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Sławoborzu.

36 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

573 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Sławoborzu w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

58 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 40/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Sławoborzu.

43 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 39/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

276 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 37A/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji księgowej dla projektu pn.: 1) „Budowa wiaty drewnianej na strzelnicy wiejskiej w miejscowości Rokosowo” współfinansowanego środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

103 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 15 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe najmowane przez Telekomunikację Polską S.A. - Orange Polska S.A. i Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie.

33 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 36A/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 październik 2014 roku w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji księgowej dla projektu pn.: 1) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mysłowice ”współfinansowanego środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

103 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu typu A,B.

726 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 35A/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji księgowej dla projektu pn.:

103 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 35/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

271 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 34/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2015 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2022.

229 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 9 września 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

25 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 32/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

54 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 08 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych „Wyprawka szkolna 2014”.

41 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej odnośnie przetargów w Gminie Sławoborze w roku 2014.

22 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

27 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 28/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

244 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 27/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Sławoborzu do przyznawania Karty.

23 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w składzie osobowym zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sławoborzu.

82 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie pierwokupu.

32 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie windykacji należności z tytułu podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Sławoborzu.

146 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu do składnia jednoosobowych oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności ŚDS w Sławoborzu.

36 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 22/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

201 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

70 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

28 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sławoborzu powołanej Zarządzeniem Nr 18/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 05 maja 2014 roku.

36 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczych.

49 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sławoborzu.

37 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Sławoborze.

51 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 15A/2014 Wójt Gminy Sławoborze z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę.

32 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 15/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu i udzielenia pełnomocnictwa do działania.

36 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 14A/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

257 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 14/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

23 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 13a/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

19.2 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

26 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborza za 2013 rok.

38 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu (nabór II).

26 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 10a/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sławoborzu.

29 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2014 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych.

1.7 MBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 9a/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Sławoborzu.

80 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.

24 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu i udzielenia pełnomocnictwa do działania.

31 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

23 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 7A/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 luty 2014 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 godzinę usług opiekuńczych w GOPS Sławoborze.

24 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

28 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

39 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.

21 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sławoborzu.

46 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 2a/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji księgowej dla projektu pn.: 1)„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” współfinansowanego środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

106 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Sławoborze zobowiązania z tytułu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego.

33 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014.

59 KBPobierz