Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Projekt Budżetu Gminy na 2010 rokUchwał nr CXXI/341/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2007 r. w przedmiocie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2010 rok prognozy długu publicznego i możliwości sfinansowania planowanego deficytu Gminy Sławoborze.

1.0 MBPobierz

Wydatki na zadania zlecone w 2010 r.

22 KBPobierz

Wydatki na 2010 - 2009 kalkulacja

310 KBPobierz

Wydatki inwestycyjne gminy w 2010 r.

28 KBPobierz

Wydatki gminy na 2010 r.

40 KBPobierz

Wydatki Fundusz sołecki

34 KBPobierz

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

45 KBPobierz

WPI

29 KBPobierz

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

17.0 KBPobierz

Przychody i koszty GFOŚiGW w 2010 r.

19.0 KBPobierz

Prog. Prof. Rozw. Probl. Alkoh. 2010 Wydatki

21 KBPobierz

Prog. Prof. Rozw. Probl. Alkoh. 2010 Dochody

18.0 KBPobierz

Prognoza długu 2008-2020

50 KBPobierz

Plan finansowy FS na 2010 rok

236 KBPobierz

Plan finansowy ZSP na 2010 rok

60 KBPobierz

Limity wydatków na programy operacyjne w 2010 i kolejnych

30 KBPobierz

GOPS 2009 - 2010 r.

57 KBPobierz

Dochody kalkulacja 2010 - 2009 r.

176 KBPobierz

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 R.

22 KBPobierz

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

42 KBPobierz

Tabela stawek podatków od środków transportu i nieruchomości na 2010 rok

73 KBPobierz

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sławoborze

43 KBPobierz

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze

116 KBPobierz

Wprowadzenie do podatków i opłat lokalnych

77 KBPobierz

Informacja o stanie mienia Gminy

44 KBPobierz

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy na 2010 rok

259 KBPobierz

Spis treści

27 KBPobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2010 r.

59 KBPobierz