Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarzadzenie-w-spr-przyj--informacji-I-półr.2010

35 KBPobierz

Zał.Nr 7 Dotacje wykonanie w I półroczu 2011

29 KBPobierz

Zał.Nr 4a wydatki na z.zlecone w I półroczu 2011

80 KBPobierz

Zał.Nr 4 Dochody dot. zadań zleconych w I półroczu 2011

36 KBPobierz

Zał.Nr 2 wydatki w I półroczu 2011

294 KBPobierz

Zał.Nr 1 dochody w I półroczu 2011

63 KBPobierz

Zał. Nr 8 Wykonanie Planu Inwestycji w I półroczu 2011

44 KBPobierz

Zał. Nr 6a ProgProfRozwProblAlkoh WYDATKI w I półroczu 2011

33 KBPobierz

Zał. Nr 6 ProgProfRozwProblAlkoh 2010 Dochody

29 KBPobierz

Zał. nr 5 Wydatki Fundusz sołecki I półrocz 2011

32 KBPobierz

Zał. Nr 4 Dochody dot zadań zleconych w I pólroczu 2011

29 KBPobierz

Zał. nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

23 KBPobierz

Wykaz przedsięwzięć do WPF zał. nr 2

54 KBPobierz

Wyk.Pl.Fin.Sołectw w I półr.2011

54 KBPobierz

Wyk.pl.fin.GOPS za I półrocze 2011 rok

156 KBPobierz

WPF zał.nr1 do informacji

96 KBPobierz

WPF zał.nr1

96 KBPobierz

Tabela nr 3. Wynik finansowy wykonania budżetu za I pólrocze

45 KBPobierz

Tabela nr 3. Wynik finansowy wykonania budżetu za I pólrocz

45 KBPobierz

Tabela Nr 2 Należności gminy w tym zaległości I półrocze 20

52 KBPobierz

Tabela Nr1 Zmiany w budżecie w I półroczu 2011 r.

31 KBPobierz

Spis treści

54 KBPobierz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finanso

23 KBPobierz

GOPS Wydatki za I pólr. 2011r.TABELE

107 KBPobierz

INFORMACJA

0.9 MBPobierz

Informacja z wyk.PF ZSzP w I pólroczu 2011

3.4 MBPobierz