Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Załącznik nr 3- opis WPF

30 KBPobierz

Zał.Nr 7 Dotacje

28 KBPobierz

Zał.Nr 6a ProgProfRozwProblAlkoh 2010 WYDATKI

32 KBPobierz

Zał.Nr 6 ProgProfRozwProblAlkoh 2012 Dochody

28 KBPobierz

Zał.Nr 4a Wydatki na zadania zlecone na 2012 r.

34 KBPobierz

Zał.Nr 4 Dochody budżetu na zadania zlecone w 2012 r.

29 KBPobierz

Zał.Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2012 ogółem

68 KBPobierz

Zał.Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2012 ogółem

40 KBPobierz

Zał. Nr 8 Plan Inwestycyjny

33 KBPobierz

Zał. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

22 KBPobierz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

59 KBPobierz

Wydatki UG na 2011 - 2012 kalkulacja po zmianach

571 KBPobierz

Wydatki GOPS na 2012 - 2011 kalkulacja

435 KBPobierz
52 KBPobierz

uzasadnienie_do_projektu_budzetu_gminy_na_rok_2012

42 KBPobierz

Spis treści

67 KBPobierz

Przedsięwzięcia gminy Sławoborze

27 KBPobierz

Projekt ZSzP na 2012

46 KBPobierz

Projekt Pl.Fin.GOPS na 2012r

106 KBPobierz

proj_uchw - WPF 2012

21 KBPobierz

proj_uchw - B 2012

27 KBPobierz

Objaśnienia do Projektu Pl.Fin.ZSzP na 2012 r.

19.6 KBPobierz

dochody kalkulacja 2011- 2012

127 KBPobierz