Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

83 KBPobierz

Wybór oferty

49 KBPobierz

Odpowiedź na pytanie

10.9 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

33 KBPobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

382 KBPobierz

Załączniki NR 1-7

106 KBPobierz

Załącznik NR 8

348 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

246 KBPobierz

Przedmiar robót

86 KBPobierz

PROJEKT

1.2 MBPobierz