Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

68 KBPobierz

WYBÓR OFERTY

81 KBPobierz

OFERTY

71 KBPobierz

Zmieniony przedmiar robót

613 KBPobierz

Odpowiedzi na pytania

30 KBPobierz

Odpowiedzi na pytania

20 KBPobierz

Odpowiedzi na pytania

46 KBPobierz

Oferenci - pytania i odpowiedzi

32 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

262 KBPobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

194 KBPobierz

Przedmiar robót

809 KBPobierz

Zakres robót

367 KBPobierz

Zaświadczenie

80 KBPobierz

Mapa do celów projektowych

234 KBPobierz

Mapa do celów projektowych

165 KBPobierz