Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

             Skład osobowy Rady Gminy Sławoborze
Kadencja 2014-2018

 
Stanisław Chmal, Łukasz Chudy , Jerzy Gajewski , Leon Książek ,
Waldemar Kutkowski , Marek Kuźma , Wiesław Lis , Zenon Peszczyński , Bartosz Smulski , Marzanna Sowa , Beata Stosio , Ines Szymecka , Piotr Tyma ,
Marek Zygmunt , Elżbieta Żebrowska.

Przewodniczący Rady Gminy – Marek Kuźma 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Stanisław Chmal / Elżbieta Żebrowska
Składy osobowe  stałych komisji Rady Gminy Sławoborze    

                 

Komisja Rewizyjna:


Marek Zygmunt – Przewodniczący Komisji

Łukasz Chudy – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Jerzy Gajewski
Waldemar KutkowskiKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu
oraz Porządku Publicznego:Elżbieta Żebrowska – Przewodnicząca Komisji

Piotr Tyma – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Bartosz Smulski
Marzanna Sowa
Beata Stosio
Ines Szymecka


Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Usług i Rzemiosła:Zenon Peszczyński – Przewodniczący Komisji

Marzanna Sowa – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Stanisław Chmal
Łukasz  Chudy
Jerzy Gajewski 
Leon Książek
Waldemar  Kutkowski
Wiesław Lis
Bartosz Smulski
Beata Stosio
Piotr Tyma
Elżbieta  Żebrowska 
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności
i Ochrony Konsumenta, Ochrony Środowiska, Transportu i Dróg Gminnych:Stanisław Chmal – Przewodniczący Komisji

Wiesław Lis – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Leon Książek 
Zenon Peszczyński
Ines Szymecka
Marek Zygmunt