Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Projekt Uchwały Rady Gminy Sławoborze w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2015

28 KBPobierz

Załącznik 9

30 KBPobierz

Załącznik 8

40 KBPobierz

Załącznik 7

21 KBPobierz

Załącznik 6

28 KBPobierz

Załącznik 5

26 KBPobierz

Załącznik 5a

28 KBPobierz

Załącznik 4

32 KBPobierz

Załącznik 4a

33 KBPobierz

Załącznik 3

25 KBPobierz

Załącznik 2

69 KBPobierz

Załącznik 1

53 KBPobierz