Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Odpowiedzi na pytania

31 KBPobierz

Załącznik NR 8 zaktualizowany

43 KBPobierz

PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ – NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015

1.4 MBPobierz