Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sławoborze.

1.8 MBPobierz

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2016 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych.

1.8 MBPobierz

Zarządzenie Nr3/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

27 KBPobierz

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 stycznia 2015r.

51 KBPobierz

Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28.012016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze.

80 KBPobierz

Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28.012016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze.

92 KBPobierz

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

155 KBPobierz

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego.

30 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

131 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego.

175 KBPobierz

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego.

177 KBPobierz

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego.

219 KBPobierz

Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborze za 2015 rok.

36 KBPobierz

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

305 KBPobierz

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

185 KBPobierz

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

203 KBPobierz

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Sławoborzu.

548 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok .

238 KBPobierz

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

46 KBPobierz

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej przyjęte zasady(politykę) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Sławoborze.

48 KBPobierz

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

220 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

201 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2017 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2022.

281 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

280 KBPobierz

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Sławoborzu.

167 KBPobierz

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe najmowane przez Orange Polska SA i Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie.

33 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

483 KBPobierz

Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Sławoborze i jej jednostkach budżetowych.

388 KBPobierz

Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy w Sławoborzu.

98 KBPobierz

Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi oraz w drodze potwierdzania sald z kontrahentami.

51 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 40/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zasad odpłatności ( zwrotu wydatków) z tytułu udostępniania świetlic wiejskich i Domu Kultury w Sławoborzu.

248 KBPobierz

Zarządzenie Nr 41 /2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Sławoborzu.

32 KBPobierz

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępować w sprawie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000zł na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawie decyzji.

250 KBPobierz

Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

379 KBPobierz