Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wójt Gminy Sławoborze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury, oświaty i sportu w Urzędzie Gminy w Sławoborzu.

153 KBPobierz

Wyciąg z Protokołu z przeprowadzonego pierwszego etapu naboru na stanowisko urzędnicze – ds. kultury, oświaty i sportu w Urzędzie Gminy w Sławoborzu w dniu – 14.09.2016r.

108 KBPobierz

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

161 KBPobierz