Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze.

468 KBPobierz

Specyfikacja.

1.2 MBPobierz

Informacja o zmianie ogłoszenia.

274 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

23 KBPobierz

SIWZ po zmianie terminu.

1.0 MBPobierz

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ.

33 KBPobierz

SIWZ zmiana (19.12.2016 r.).

1.2 MBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.12.2016 r.

47 KBPobierz

Protokół z otwarcia ofert.

44 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.

88 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

90 KBPobierz