Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wszczęcie postępowania.

79 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

515 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie o zawieszeniu postępowania.

159 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.

90 KBPobierzPodgląd pliku

Wezwanie uzupełnienia raportu.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Uzupełniony raport.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zmianie nazwy przedsięwzięcia.

82 KBPobierzPodgląd pliku

Zapoznanie się z dokumentacją.

130 KBPobierzPodgląd pliku

Konsultacje społeczne.

212 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie decyzji.

53 KBPobierzPodgląd pliku