Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Sławoborze w sprawie zasad organizowania podróży służbowych.

45 KBPobierz

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 09 grudnia 2017 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Sławoborze.

66 KBPobierz

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2017 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych.

1.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Sławoborzu.

49 KBPobierz

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

4.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

2.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 07 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmin Sławoborze.

1.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborze za 2016 rok.

163 KBPobierz

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

1.2 MBPobierz

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Sławoborze i jej jednostkach budżetowych.

535 KBPobierz

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

815 KBPobierz

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Sławoborzu.

116 KBPobierz

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Sławoborzu.

174 KBPobierz

Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe najmowane przez Orange Polska SA i Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie.

131 KBPobierz

Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

186 KBPobierz