Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr CIX.435.Z.2017 SO RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sławoborze informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

820 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2017 r.

340 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławoborze.

197 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Sławoborze.

69 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sławoborze.

132 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sławoborze na 2017 rok.

75 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Sławoborze na 2017 rok

391 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sławoborze

438 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sławoborze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia

0.9 MBPobierz