Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Nowości w rolnictwie

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Inne

Petycje

Uchwała Nr XXIV/142/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławoborze.

44 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/143/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

194 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/144/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/19/15 Rady Gminy Sławoborze z dnia 26.02.2015 r.

315 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/145/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sławoborze na 2017 rok.

1.3 MBPobierz

Uchwała Nr XXV/146/17 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławoborze.

301 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/147/17 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie stanowienia pomnika przyrody.

85 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/148/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławoborze na 2017 rok.

86 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/149/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sławoborze na 2017 rok.

247 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/150/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sławoborze na 2017 rok.

1.3 MBPobierz