Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Ogłoszenie

6.3 MBPobierz

SIWZ Krzyżowa

332 KBPobierz

Zał. nr 1 - formularz oferty

138 KBPobierz

Zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

128 KBPobierz

Zał. nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

124 KBPobierz

Zał. nr 4 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

122 KBPobierz

Zał. nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych

126 KBPobierz

Zał. nr 6 - wykaz osób

122 KBPobierz

Zał. nr. 7 - wzór umowy

183 KBPobierz

Opis techniczny

40 KBPobierz

Plansza sytuacyjna

2.1 MBPobierz

Deszczówka

1.3 MBPobierz

Rys. 1

1.1 MBPobierz

Rys. 2

247 KBPobierz

Rys. 3

784 KBPobierz

Krzyżowa 2016 przedmiar

66 KBPobierz

STWIR Krzyżowa

101 KBPobierz

STWIR deszczówka

32 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi 1

446 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi 2

217 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi 3

157 KBPobierz

Otwarcie kopert

251 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

459 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

756 KBPobierz