Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Rzut z legendą

1.2 MBPobierz

Przekrój aa

682 KBPobierz

Przekrój bb

669 KBPobierz

Przekrój cc

682 KBPobierz

Przekrój dd

669 KBPobierz

Przekrój ee

669 KBPobierz

Przekrój AA

479 KBPobierz

Przekrój BB

337 KBPobierz

Rzut 1

401 KBPobierz

Rzut 2

187 KBPobierz

Próg zwalniający

127 KBPobierz

Opis progu

65 KBPobierz