Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji

815 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

15.4 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

14.1 KBPobierz

Uchwała w sprawie emisji obligacji

730 KBPobierz

Opinia RIO dotycząca wykupu obligacji

588 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sławoborze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia

0.9 MBPobierz

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na agenta emisji obligacji Gminy Sławoborze

114 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

211 KBPobierz