Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr V.42.Z.2018 SO RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sławoborze.

657 KBPobierz

Uchwała nr CXXXI.537.Z.2017 SO RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2018 r.

1.5 MBPobierz

Uchwała nr CXXXI.538.Z.2017 SO RIO w sprawie wydania opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławoborze na lata 2018-2022.

0.9 MBPobierz

Uchwała nr XXXII.174.Z.2018 SO RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sławoborze.

0.9 MBPobierz

Uchwała nr XXXII.175.Z.2018 SO RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sławoborze na 2018 rok.

462 KBPobierz

Uchwała nr XXXIV.187.Z.2018 SO RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sławoborze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

1.7 MBPobierz