Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku 2018/2018 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze.

667 KBPobierz

Zarządzenie Nr 2A/2018 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie planu kontroli na 2018 rok.

425 KBPobierz

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie wyborów uzupełniających (przedterminowych) sołtysa Sołectwa Słowieńsko.

254 KBPobierz

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

158 KBPobierz

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sławoborzu.

91 KBPobierz

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandytada na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławoborzu.

237 KBPobierz

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

190 KBPobierz

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe najmowane przez Orange polska S.A. i Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie.

135 KBPobierz