Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji 2018

805 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

15.5 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

14.1 KBPobierz

Uchwała w sprawie emisji obligacji 2018

705 KBPobierz

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017

1.6 MBPobierz

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji 2018

1.0 MBPobierz

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.

109 KBPobierz

Informacja o wyborze oferty na agenta emisji obligacji 2018

203 KBPobierz