Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr LXXXIII.455.Z.2018 SO RIO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Sławoborze na 2019 r.

1.2 MBPobierz

Uchwała nr LXXXIII.456.Z.2018 SO RIO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławoborze

1.0 MBPobierz

Uchwała nr LXXXIII.457.Z.2018 SO RIO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

476 KBPobierz

Uchwała nr VII.38.Z.2019 SO RIO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 r.

505 KBPobierz

Uchwała nr VII.39.Z.2019 SO RIO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sławoborze

740 KBPobierz

Uchwała nr XXX.152.Z.2019 SO RIO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Sławoborze na 2019 r.

834 KBPobierz

Uchwała nr XXXVI.188.Z.2019 SO RIO z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

1.4 MBPobierz