Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 r.

1.0 MBPobierz

Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. Odział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

662 KBPobierz

Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia intencji współdziałania przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze"

293 KBPobierz

Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

185 KBPobierz

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Spółdzielni Eksploatacyjnej "Czołówka" w Sławoborzu.

163 KBPobierz

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Sławoborze

145 KBPobierz

Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Sławoborze na 2019 rok

0.9 MBPobierz