Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. Odział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

662 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia intencji współdziałania przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze"

293 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Spółdzielni Eksploatacyjnej "Czołówka" w Sławoborzu.

163 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Sławoborze

145 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Sławoborze na 2019 rok

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2019 - 2024

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 rok

237 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławoborze

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

181 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

194 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości

202 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sławoborze

396 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Międzyrzecze

158 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Słowenkowo

156 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sławoborze porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

853 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości od Pana Mirosława Kamińskiego

151 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII /51/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII /52/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII /53/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

265 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII /54/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok

325 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII /55/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2011 roku

210 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII /56/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do Zasobu Gminy Sławoborze

171 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX /57/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 5 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę nr XX/100/12 z dnia 28 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

232 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X /58/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sławoborze wotum zaufania

117 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X /59/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2018 rok

139 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X /60/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sławoborze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

208 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X /61/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

237 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X /62/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X /63/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2019 - 2024

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X /64/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgodny na dokonanie zmiany nieruchomości

208 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X /65/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych stanowiący Gminny Zasów Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

445 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X /66/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

183 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/68/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/69/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławoborze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

352 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/70/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczyciel

205 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/71/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

515 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/72/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 9 w miejscowości Międzyrzecze

198 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/73/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy Sławoborze dotyczącej analizy zasadności przeniesienia części ruchu międzyregionalnego z linii kolejowej nr 202, Gdańsk Główny - Białogard - Stargard na linie kolejową nr 402 Koszalin - Kołobrzeg - Goleniów

655 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/75/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 roku do 2023 roku

162 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 września 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2019 - 2024

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XIV/78/19 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/19 Rady gminy Sławoborze z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

533 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XV/79/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian u uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

233 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XV/80/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

430 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XV/81/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXX/173/17 Rady Gminy Sławoborze z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych do Zasobu Gminy Sławoborze

202 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XV/82/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanych stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

200 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XV/83/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

182 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XV/84/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XV/85/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie z zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVI/86/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w uchwale nr VIII/52/19 Rady Gminy Sławoborze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W SŁAWOBORZU

443 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVI/87/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym oraz osobom bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Sławoborze

656 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVI/88/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę Gminnemu Ośrodkowi Kultury Bibliotece w Sławoborzu udziału nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatne przekazanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej

239 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVI/89/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Sławoborzu nieruchomości gruntowych oraz nieodpłatne przekazanie budynków i lokali

559 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVI/90/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

139 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVI/91/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości

206 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVI/92/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/18 z dnia 28.12.2018 roku

186 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVI/93/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVI/94/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

792 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/95/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2020

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/96/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2020 - 2024

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/97/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/98/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

411 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/99/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzroku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sławoborze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/100/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

277 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/101/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

220 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/102/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok

369 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/103/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sławoborze na rok szkolny 2019/2020

159 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/104/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Sławoborze z dnia 14.07.2005 roku nr XXIX/167/2005

416 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/105/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Sławoborze na 2020r.

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/106/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Sławoborze na 2020r.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/107/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławoborze na 2020 rok

376 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/108/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Sławoborze na 2020 rok

1.0 MBPobierzPodgląd pliku