Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym w roku 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze

685 KBPobierz

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutów Sołectw Gminy Sławoborze

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 marca 2019r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Sławoborze

551 KBPobierz

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie skróconego czasu pracy w dniu 26 czerwca 2019 roku

184 KBPobierz

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie gminy Sławoborze

699 KBPobierz