Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ

66 KBPobierz

Opis wykonawczy Parcela zał nr 1

91 KBPobierz

Oferta zał. nr 2

16.4 KBPobierz

Zał. nr 3

15.0 KBPobierz

Zał. nr 4

15.4 KBPobierz

Zał. nr 5

13.1 KBPobierz

Zał. nr 6

15.1 KBPobierz

Zał. nr 7 umowa

43 KBPobierz

Zał. nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych

126 KBPobierz

Rys 1.1 plan sytuacyjny

694 KBPobierz

Rys 1.2 plan sytuacyjny

602 KBPobierz

Rys 2. Przekroje konstrukcyjne

1.6 MBPobierz

SST Parcela

1.2 MBPobierz

Ofertowy kosztorys Parcela

93 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

4.8 MBPobierz

Pytania i odpowiedzi I

173 KBPobierz

Protokół z otwarcia ofert

218 KBPobierz

Protokół z wyboru Wykonawcy

378 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

634 KBPobierz