Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

INFORMACJA o wyłożeniu do wglądu spisu członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Sławoborzu informuje, że

został wyłożony do wglądu wyborców,

spis członków uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Izb Rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

 

Sprawdzenia o ujęciu w spisach można dokonać

w Urzędzie Gminy, pokój nr 9,

do dnia 28.06.2019 r.

w godzinach pracy urzędu.