Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Kalendarz Wyborczy 2019

485 KBPobierz

Informacja w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

175 KBPobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

244 KBPobierz

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

1.0 MBPobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

1.9 MBPobierz

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

129 KBPobierz

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

171 KBPobierz

Postanowienie nr 580/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sławoborze

839 KBPobierz

Postanowienie nr 581/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

265 KBPobierz

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

2.2 MBPobierz

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 99 w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

384 KBPobierz

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania

109 KBPobierz

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu na wyborach

210 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Sławoborze

205 KBPobierz

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

250 KBPobierz

Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Sławoborze

168 KBPobierz