Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ

60 KBPobierz

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

17.8 KBPobierz

Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw

14.5 KBPobierz

Zał. nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków

13.4 KBPobierz

Zał. nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

13.6 KBPobierz

Zał. nr 6 - wykaz robót

14.2 KBPobierz

Zał. nr 7 - wykaz osób

12.7 KBPobierz

Zał. nr 8 - wzór umowy

34 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

477 KBPobierz

Opis do projektu Sidłowo - Krzecko

246 KBPobierz

Rys 1.1.PZT

788 KBPobierz

Rys 1.2.PZT

432 KBPobierz

Rys 1.3.PZT

388 KBPobierz

Rys 1.4.PZT

385 KBPobierz

Rys 1.5.PZT

534 KBPobierz

Rys 2 - profil

361 KBPobierz

Rys 3.1

2.2 MBPobierz

Rys 3.2

2.3 MBPobierz

Rys 3.3

1.0 MBPobierz

SST przebudowa Sidłowo - Krzecko

3.2 MBPobierz

Opis stała organizacja Sidłowo Krzecko

99 KBPobierz

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU-t1

832 KBPobierz

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU-t2

607 KBPobierz

Przedmiar

2.0 MBPobierz

Pytania i odpowiedzi I

522 KBPobierz

Ofertowy kosztorys Sidłowo - Krzecko

85 KBPobierz

Rys przekroje 3.1

2.3 MBPobierz

Rys przekroje 3.2

2.5 MBPobierz

Rys przekroje 3.3

1.1 MBPobierz

Pytania i odpowiedzi II

148 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi III

454 KBPobierz

Otwarcie ofert

227 KBPobierz

Otwarcie ofert - korekta

224 KBPobierz

Informacja o najkorzystniejszej ofercie

372 KBPobierz

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia

724 KBPobierz