Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ

123 KBPobierz

Zał. 1 formularz ofertowy

15.0 KBPobierz

Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

12.6 KBPobierz

Zał. 3 wykaz wykonanych usług

16.7 KBPobierz

Zał. 4 podwykonastwo

13.1 KBPobierz

Zał. 5 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

12.2 KBPobierz

Zał. 6 wzór umowy

52 KBPobierz

Zał. 7 raport o stwierdzonych nieprawidłowościach na nieruchomości

12.4 KBPobierz

Zał. 8 ogłoszenie o zamówieniu

3.3 MBPobierz