Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr CXX.470.Z.2019 SO RIO z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Sławoborze na 2020 r.

666 KBPobierz

Uchwała nr CXX.471.Z.2019 SO RIO z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 rok.

352 KBPobierz

Uchwała nr CXX.472.Z.2019 SO RIO z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławoborze.

805 KBPobierz

Uchwała nr II.26.Z.2020 SO RIO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sławoborze

1.0 MBPobierz

Uchwała nr II.27.Z.2020 SO RIO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 r.

488 KBPobierz

Uchwała nr XXXVIII.137.Z.2020 SO RIO z dnia 7 kwietnia 2020 r.w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sławoborze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

1.7 MBPobierz