Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr U/XVIII/109/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 r.

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr U/XVIII/110/2020 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

2.5 MBPobierz

Uchwała Nr U/XVIII/111/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławoborze

1.5 MBPobierz

Uchwała Nr U/XVIII/112/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Sławoborzu lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem 7327/10000 części nieruchomości gruntowej.

273 KBPobierz

Uchwała Nr U/XVIII/113/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze.

191 KBPobierz

Uchwała Nr U/XVIII/114/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia w sprawie zmiany uchwały nr III/14/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku.

204 KBPobierz