Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ

59 KBPobierzPodgląd pliku

sst Powalice zał. nr.1

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

oferta zał. nr 2

16.2 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4

15.4 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5

13.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6

15.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 umowa

43 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych

127 KBPobierzPodgląd pliku

Rys 1.4. PZT 4

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Rys 1.5. PZT 5

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Rys 2.2 profil i przekroje

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Rys 2.3 profil i przekroje

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar

749 KBPobierzPodgląd pliku

Otwarcie ofert

217 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

354 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

242 KBPobierzPodgląd pliku