Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ

322 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1 sławo projekt umowy

37 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 oferta

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 sławo wykluczenie

12.9 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 grupa kapitałowa

12.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 wykaz robót

13.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 wykaz osób

12.2 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 CAŁY PROJEKT - OPIS TECHNICZNY

848 KBPobierzPodgląd pliku

rysunki

20 MBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

0 BPobierzPodgląd pliku

zał 9 Przedmiar

16.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 tablica informacyjna

64 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 ładowarka kołowa

15.5 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana terminu składania ofert

137 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana SIWZ

322 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi

15.0 KBPobierzPodgląd pliku

ST 0.0 - Wymagania Ogolne

54 KBPobierzPodgląd pliku

ST 1.0 - Roboty Ziemne

37 KBPobierzPodgląd pliku

ST 2.0 - Nawierzchnie Utwardzone

353 KBPobierzPodgląd pliku

ST 3.0 - Zieleń

82 KBPobierzPodgląd pliku

ST 4.0 - Wyposażenie

205 KBPobierzPodgląd pliku

ST 5.0 - Konstrukcje stalowe

175 KBPobierzPodgląd pliku

ST 6.0 - Beton konstrukcyjny

190 KBPobierzPodgląd pliku

ST 7.0 - Ogrodzenie

95 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie stali

11.2 KBPobierzPodgląd pliku

B-01

462 KBPobierzPodgląd pliku

B-02

485 KBPobierzPodgląd pliku

B-03

474 KBPobierzPodgląd pliku

B-04

309 KBPobierzPodgląd pliku

Pozwolenie

728 KBPobierzPodgląd pliku

Oferenci

200 KBPobierzPodgląd pliku

Wezwanie

325 KBPobierzPodgląd pliku